Pedagogische methode

In een wereld waar het beeldscherm en het virtuele centraal staan ontbreken vaak de middelen die ons toelaten om kritisch afstand te nemen en de beelden te ontcijferen die op ons afkomen. Het pedagogisch materiaal  van Mercredi stelt in staat om  kennis te verwerven door een methode die experiment, opmerkzaamheid en kennis verbindt. Door de bouwstenen van een maquette in drie dimensies te hanteren leren we door te doen. We leren op basis van ervaring en niet op basis van een theoretische uiteenzetting. Handelen, observeren en vervolgens begrijpen: elke deelnemer wordt ertoe aangezet om de krachtlijnen van de Romaanse architectuur te ontdekken, door met de problematiek van de bouwers geconfronteerd te worden. Deze praktische ervaring heeft tot doel het inzicht in hoe evenwicht gerealiseerd wordt in de bouwkunst te concretiseren. Deze kennis wordt op speelse wijze verkregen. De praktijkoefeningen, de vragen die zij oproepen en de persoonlijke conclusies die eruit voortvloeien creëren voor de deelnemers een onderwerp van discussie en stimuleren hun kritische ingesteldheid. De leerling zal deze ervaring opnieuw kunnen toepassen bij het begrijpen en oplossen van andere problemen in andere situaties.


© 2007 AP De Vuyst