Gebruikers

Onderwijs

Middelbare scholen en hoger onderwijs

Studiegebieden: geschiedenis, kunstgeschiedenis, milieustudies, artistieke opvoeding, natuurkunde, wiskunde, computergestuurd ontwerpen.


Cultuur en toerisme

  • Educatieve diensten van monumenten en historische plaatsen (abdijen, kastelen, steden en historische plaatsen)
  • pedagogische diensten van openbare instanties met culturele functie (musea, culturele centra,...)
  • bibliotheken, mediatheken.

© 2007 AP De Vuyst